Mai 2018 – Premiul Mentor: prof. Lenuța Basoc

FUNDAȚIA PENTRU COMUNITATE premiază anual 10 profesori și antrenori care au descoperit și au lansat tinere talente, le-au sprijinit primii pași atât intelectual cât și moral.

Felicitări doamnei profesoare Lenuța Basoc pentru întreaga activitate și pentru onorabila distincție,

Premiul Mentor pentru excelență în educație 2018!

 

Prezentare  YouTube

Profesoara de fizică de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești, județul Bacău, consideră că a fi dascăl este una din cele mai nobile si mai complexe vocații. Responsabilitățile profesorului în formarea tinerilor sunt multiple, dar rezultatele ieșite din comun aduc satisfacții profunde și durabile. A-i învăța să gândească singuri, logic și coerent, a-i susține în cultivarea încrederii în sine și a le da aripi să meargă mai departe fie și după un eșec necesită multă dedicare și consecvență, susține doamna Basoc. În mod similar, a sădi în sufletul lor dorința de autodepășire, a-i învăța să își propună scopuri înalte dar realizabile, necesită empatie, înțelegerea sufletului de copil, fără de care nu ar fi putut ajunge la rezultate bune cu ei. Alături de ea, mulți elevi ajung să își conștientizeze valori și resurse până atunci necunoscute. Treptat, ei ajung să îndrăgească disciplina numită fizică și adesea pășesc în studiul aprofundat al acestei discipline fără să fi auzit vreodată: vino! Elevii profesoarei participă în număr ridicat la fazele finale ale olimpiadei școlare, iar printre foștii ei elevi se găsesc profesioniști cu studii superioare la instituții de talie mondială – Mara Brumă, Călin Mocanu sau Horia Măgureanu foști sau actuali studenți și colaboratori ai Universității Oxford.

Next Article