Rolul numerelor complexe în analiza circuitelor de curent alternativ

PREZENTARE realizată de Ștefan Ștefănescu, clasa a XI-a

Scopul acestei prezentări este analiza circuitelor de curent alternativ din două perspective: utilizând diagrame fazoriale și metoda numerelor complexe. Reprezentarea mărimilor caracteristice circuitelor de curent alternativ în formă complexă conduce la identificarea unor reguli simple și relații utile în rezolvări de probleme. Calculul impedanței, defazajului și puterilor în curent alternativ poate fi făcut cu ușurință pentru circuite mixte ale căror diagrame fazoriale sunt adeseori dificil de realizat.

Previous Article
Next Article